เมษายน 15, 2012

เปิดตัว “หมึกไฟฟ้า” ผลงานไทยยกระดับสื่อสิ่งพิมพ์

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 27 มีนาคม 2555 16:19 น.

ปกนิตยสารที่ซ่อนวงจรจากหมึกไฟฟ้าไว้หลังปกเพื่อให้ดวงตานางแบบส่องแสง

        เปิดตัว “หมึกไฟฟ้า” ผลงานนักวิจัยไทยหวังยกระดับสื่อสิ่งพิมพ์ เพิ่มลูกเล่นนิตยสาร บรรจุภัณฑ์ ด้วยหมึกนวัตกรรมแรกของโลกที่ผสมกราฟีนและปราศจากออกซิเจน ช่วยให้หมึกนำไฟฟ้าได้ดี พิมพ์ออกมาเป็นวงจรบนวัสดุได้หลากหลายและยังผลิตจากวัสดุอินทรีย์ไม่ทำร้าย โลก เบื้องต้นได้บริษัทเอกชนไทยรับต่อยอดผลิตหมึกจำหน่าย แต่ยังต้องการภาคเอกชนร่วมวิจัยการพิมพ์สู่วัสดุอื่นๆ
       
       ระหว่างเปิดตัวศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และ อิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (Thailand Organic @ Printed Electronics Innovation Center) หรือ TOPIC เมื่อวันที่ 27 มี.ค.55 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย นั้น ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เปิดตัว “หมึกไฟฟ้า” ผลงานวิจัยจากนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ซึ่งมีตัวอย่างการพิมพ์หมึกเพื่อสร้างวงจรไฟฟ้าสร้างแสงสีตกแต่งหน้าปก วารสารต่างๆ รวมถึงบรรจุภัณฑ์สินค้าต่างๆ
       
       ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ นักวิจัยจากเนคเทคและ TOPIC กล่าวแก่ทีมข่าววิทยาศาสตร์ ASTV- ผู้จัดการออนไลน์ และสื่อมวลชนว่า ใช้เวลาในการพัฒนาหมึกไฟฟ้านี้ประมาณ 2 ปี โดยหมึกที่พัฒนาขึ้นนี้มีส่วนผสมของกราฟีนซึ่งเป็นรายที่ 2 ที่พัฒนาหมึกไฟฟ้าด้วยการผสมกราฟีนอันเป็นวัสดุคาร์บอนรูปหนึ่ง และยังเป็นรายแรกของโลกที่หมึกผสมกราฟีนนี้ปราศจากออกซิเจน ช่วยให้หมึกนำไฟฟ้าดี
       
       ในส่วนของการใช้งานนั้นสามารถพิมพ์หมึกลงวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ พลาสติก เนื้อผ้า เป็นต้น เพื่อสร้างวงจรไฟฟ้า และหมึกไฟฟ้านี้ยังนำไปพิมพ์เป็นแบตเตอรีเพื่อให้พลังงานแก่วงจรไฟฟ้าต่างๆ ได้ ด้วยการพิมพ์ให้เกิดขั้วไฟฟ้า และเติมสารอิเล็ทรอไลต์ลงไป ในเบื้องต้นทางเนคเทคประสบความสำเร็จในการผลิตหมึกไฟฟ้าและได้ถ่ายทอด เทคโนโลยีให้แก่ บริษัท อินโนฟีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแห่งใหม่ของไทยเพื่อผลิตออกจากจำหน่ายในเชิงพาณิชย์
       
       นอกจากนี้ทางเนคเทคเพิ่งได้รับการตอบรับเข้าเป็นสมาชิกสมาคม อิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (Organic Electronics Association: OE-A) ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เยอรมนี โดยนับเป็นชาติที่ 4 ในเอเชียที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมดังกล่าวที่ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 188 หน่วยงาน ซึ่งจะช่วยให้การวิจัยและพัฒนาก้าวหน้าเร็วขึ้น
       
       ในส่วนการพิมพ์ด้วยหมึกไฟฟ้านั้น ดร.อดิสรกล่าวว่า ยังต้องมีการวิจัยพัฒนาเพิ่มเติม เพราะวัสดุแต่ละประเภทนั้นต้องการหมึกพิมพ์ที่แตกต่างกันไป ซึ่งตอนนี้บริษัทเอกชนใหญ่ๆ หลายแห่งได้พัฒนาหมึกไฟฟ้านี้เพื่อผลิตเป็นจอแสดงผล แต่สำหรับไทยแล้วยังเห็นโอกาสในเรื่องการผลิตสิ่งพิมพ์ เมื่อพัฒนาไปถึงระดับหนึ่งแล้วจึงจะก้าวสู่การพัฒนาจอแสดงผล อย่างไรก็ดี ยังต้องการภาคเอกชน หรือสถาบันการศึกษาต่างๆ มาร่วมวิจัยเพื่อนำหมึกไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเบื้องต้นมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ TOPIC เพื่อร่วมวิจัยทางด้านการพิมพ์อยู่ประมาณ 20 หน่วยงานแล้ว

เบื้องหลังปกที่ใช้หมึกไฟฟ้าพิมพ์เส้นลวด วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และแบตเตอรี

Advertisements
เมษายน 9, 2012

ผลงานพวกเรา

          พอดีครูปอนด์พึ่งจะว่าง เนื่องจากติดภาระกิจหลายอย่างทั้งเรื่องศึกษาต่อ คะแนนนักเรียน ตอนนี้เลยว่างมาปรับปรุงข้อมูลบล็อกบ้าง เนื่องจากคณะทำงานต้องเตรียมตัวศึกษาต่อ และภาระกิจส่วนตัวเยอะ วันนี้ครูปอนด์เก็บงานที่โต๊ะพบกล่องใบหนึ่งเปิดออกมา…ผลงานที่นักเรียนทำไว้นี่นา เก็บไว้คงจะไม่ดี เลยโพสไว้ที่นี่ดีกว่า (แ่ต่มันเยอะมาก เลยขอสุ่มสแกนนะครับ)

https://glrars.wordpress.com/knowexp/urproducts/